The Breaktrough to Shodan

Autor Naoki Miyamoto 9dan  Další knihy
Jazyk anglicky
Kód G19
ISBN
Vydavatel
Téma handicapová hra
Popis Handicapová hra, život a smrt, tesuji
Doporučeno pro 8k - 1k
Počet 1
Počet volných 0
Půjčena 2x
Umístění knihy Bartoněk Tomáš
Hodnocení
(0)
Komentáře
Rozbor trojhandicapu, existuje i v češtině. Velmi dobrá kniha.