Knihovna ČAGO funguje podle těchto pravidel:

  • knihovna je určena jen pro řádné členy Asociace;
  • půjčuje se za příspěvek, který činí 50 Kč na 12 měsíců;
  • půjčovní doba na knihy a časopisy je 3 měsíce; na archivní položky a DVD 1 měsíc;
  • výpůjční limit je max. 2 knihy nebo časopisy najednou;
  • pokud dojde ke ztrátě knihy (časopisu), dotyčný má povinnost uhradit náklady na zakoupení nové.

Protože někteří hráči mají literaturu z knihovničky půjčenou neúnosnou dobu, zavádějí se pokuty za pozdní vrácení:

Vrácení knihy po více nežPokuta
3 měsících od půjčení knihy20,- Kč
6 měsících od půjčení knihy50,- Kč
12 měsících od půjčení knihy100,- Kč

Za časopisy jsou pokuty poloviční. Upozorňuji, že po počáteční částečné benevolenci budu nyní pokuty vybírat bez slitování. Prosím, zkontrolujte si, že nejste dlužníkem. Zde najdete seznam aktuálních výpůjček.

Knihy se půjčují a vracejí na českých turnajích (nebo po dohodě i jinak) knihovníkovi nebo jeho zástupcům. Abyste se vyhnuli překročení půjčovní doby a pokutě, je možné použít předem dohodnutou osobu (rozuměj - knihovníkem odsouhlasenou!) jako doručovatele. V případě nedoručení je odpovědný ten, kdo je psaný ve výpůjčkách. Doporučuji ověřit, že kniha řádně dorazila, a to buď na těchto stránkách v seznamu výpůjček nebo dotazem u knihovníka (e-mail, kgs). Prodloužení vypůjční doby na dvojnásobek je možné pouze 1x pro danou knihu (časopis, DVD), a to výhradně po domluvě s knihovníkem. Na knihy v japonštině, čínštině a korejštině je možné domluvit delší vypůjční dobu (6-12 měsíců). Je možné si hodně půjčovanou knihu zamluvit.

Pro získání určité knihy je nejlepší využít objednání přes e-mail mmocek na serveru seznam pak tecka a cz nebo telefon sedm235čtyři614sedm, případně KGS. E-mail velmi upřednostňuji, připravte se na to, že telefon nemusím vždy zvednout. Pokud na e-mail neodpovím do dvou dnů, nejspíš ke mně nedorazil nebo jsem někde mimo, zkuste dotaz u kolegů ve Weiqi Club Praha. Na turnaje vozím předem dohodnuté knihy, někdy pár kusů navíc.

Knihovník: Miroslav Mocek (Praha, kgs: miira42)

Zástupci: Jirka Tobiáš (Brno, kgs: Ophi) a Jaromír Šír (Praha/NMM, kgs: sheeryjay)

Čtěte též aktuální informace z dění okolo knihovny.

Je také možné si vypůjčit časopisy:

  • Go World (anglicky), téměř kompletní sbírka od čísla 16 až po aktuální číslo, případně na DVD (1-108)
  • Igo Club Monthly, Kido Monthly (japonsky) z let 1990-1993
  • Igo (česky), komplet tištěné 1-28, 1997-2004, archív
  • čínský (bude doplněno)